Tietosuojarekisteri

Tietosuojalomake

Rekisterinpitäjä                                   TukiTassu

                                                               Kiviojantie 116, 84100 Ylivieska

                                                                0405036503

                                                               www.tukitassu.com

Yhteyshenkilö

rekisteriä koskevissa                           Mervi Laurila

asioissa                                                  Kiviojantie 116, 84100 Ylivieska

                                                                  0405036503

                                                                  mervi.laurila@tukitassu.com


Rekisterin nimi                                        Laskutusasiakkaat

Henkilötietojen                                         TukiTassu käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen käsittelyn tarkoitus tietosuoja-      käsittelyn tarkoitus                                   asetuksen (GDPR, 2016/679) sekä nykyisen henkilötietolain   ( 523/1999)                                                                                   mukaisesti.

                                                                      Rekisterin käyttötarkoitus on laskujen lähettäminen.


Rekisterin tietosisältö,                               TukiTassun asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

henkilötiedot sekä                                                                       -Etu- ja sukunimi

säilytysaika                                                                                    -Osoitetiedot, puhelinnumero

                                                                         Rekisteriä säilytetään koko asiakkuuden ajan ja 

                                                                           2 vuotta sen jälkeen.


Rekisterin tietojen                                         Rekisterin nimi ja osoitetiedot luovutetaan vain

säännönmukaiset                                         kirjanpidosta vastaavalle taholle.

luovutukset


Rekisterin tietojen siirto                                Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuo-

EU:n tai ETA:n ulkopuolelle                         lelle.


Rekisterin suojauksen                                   Manuaalinen aineisto: Asiakastietoja säilytetään

periaatteet                                                        lukituissa tiloissa TukiTassun tiloissa.


Asiakkaan oikeudet                                        Pyytää häntä koskevat henkilötiedot sekä pyytää kyseis-

                                                                            ten tietojen oikaisemista tai poistamista. Tarkastaa

                                                                             ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on.

                                                                             Tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviran-

                                                                             omaiselle.